KASULIKKU LUGEMIST

Prillide kompenseerimine tööandja poolt

Prillide kompenseerimine tööandja poolt on täiesti tavapärane tegevus.Paljud töötajad ei tea sellest midagi ning ei tule selle pealegi, et seda küsida. Küsige julgelt!  Millal sul on õigus küsida prillide hüvitist?   Kui sa töötad vähemalt poole oma tööajast kuvariga Kui silmaarst on kinnitanud, et sa vajad töö tegemiseks prille   Millised kulud hüvitab tööandja? Prilliklaasid ja -raamid Arsti visiiditasu, kui

Loe edasi »
Vastuvõtukulud ehk esinduskulud

Vastuvõtukulud ehk esinduskulud

  Vastuvõtukuludeks ehk esinduskuludeks on ette nähtud 32 eurot kuus, millele lisandub 2% palgafondist (sots maksuga maksustatavad väljamaksed). Lihtsamalt öeldes 2% brutopalgast. Kui sinu brutopalk on olnud terve aasta jooksul 654 eurot kuus, siis 2% arvutatakse järgmiselt: 12 kuud x 654 = 7847 eurot 7848 x 2% = 156,96 eurot Sellele lisandub igakuine 32 eurot: 12 kuud x 32 =

Loe edasi »
Kodukontori kulud

Kodukontori kulud

Kodukontori kulud on väga populaarne teema ning ikkagi jääb selgusetuks, mida saab kanda ettevõtte kuludesse ja mida mitte. Kellele hüvitatakse kulud? Kui töötaja on sunnitud kodukontoris töötama, siis hüvitatakse talle kodukontori kulud Kui töötaja tahab ise kodukontorisse jääda ja ettevõtte kontoris käia ei viitsi, siis kulusid ei hüvitata. See on töötaja vaba tahe. Millised kulud kuuluvad hüvitamisele? Elekter, vesi, küte

Loe edasi »
Sportimise toetus töötajale

Sportimise toetus töötajale

 Sportimise toetus töötajale – see on parim, mida oma töötaja heaks teha saad.  Tööandjal on võimalus (mitte kohustus) maksta oma töötajatele sporditoetust kuni 100 eurot ühes kvartalis ja seda maksuvabalt. Summa on koos käibemaksuga ning käibemaksu tagasi küsida ei saa. Töötaja poolt esitatud arve peab olema töötaja nimel ning võib olla suurem, kui 100 eurot. Tööandja maksab toetust kokkulepitud summa

Loe edasi »

Füüsilisele isikule mõeldud ettevõtluskonto

Füüsilisele isikule mõeldud ettevõtluskonto Alates jaanuarist 2019 on eraisikul võimalus avada LHV Pangas ettevõtluskonto ja täita oma maksukohustus ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel. Ettevõtluskontot saab kasutada, et täita maksukohustust ühelt eraisikult teisele eraisikule osutatud teenuse või kauba müügist saadud tasult. Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust end ettevõtjana registreerida ega tulude ja kulude arvestust pidada. Ettevõtluskonto omanik ei või olla käibemaksukohustuslane ega

Loe edasi »
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist tööalaste sõitude puhul saab maksta: ametnikule töötajale (töölepingu seaduse tähenduses) ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele (TuMS § 9 tähenduses). TuMS § 9 Juriidilise isiku juhimis- ja kontrollorgan:  (1) Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgan on igasugune volitatud organ või isik, kellel on tulenevalt vastava juriidilise isiku kohta käivast seadusest, ühingulepingust, põhikirjast

Loe edasi »
Eraisiku nimele väljastatud kuludokument

Eraisiku nimele väljastatud kuludokument

Eraisiku nimele väljastatud kuludokument See teema on kindlasti paljudele ettevõtetele küsimuse koht – milline siis lõppude lõpuks peab olema tsekk, kui eraisik ostab ettevõttele kaupa või teenust ja arve on väljastatud Eraisikule (mitte ettevõttele). Kas seda saab ettevõtte kuludesse panna või mitte? Kas sellelt saab käibemaksu tagasi küsida või mitte? Tsiteerin küsimust ja vastust (allikas vastused.ee): “Küsimus: töötaja palub hüvitada

Loe edasi »

Dokumentide säilitamise tähtajad

Dokumentide säilitamise tähtajad Tuletame meelde raamatupidamisdokumentide säilitamise tähtajad. Raamatupidamise seadus §12: (1) Raamatupidamise algdokumente peab raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. (2) Raamatupidamisregistreid, lepinguid, raamatupidamise aruandeid ja muid äridokumente, mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks revideerimise käigus, peab raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat, alates vastava majandusaasta lõpust. (3) Pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud äridokumente tuleb

Loe edasi »
Maksuvõlast vabaks 5 aastaga

Maksuvõlast vabaks 5 aastaga

Maksuvõlast vabaks 5 aastaga Riigikohtu otsus muutis senist maksuvõlgade sissenõudmise korda, mille järgi maksuvõla sundtäitmine OLI aegumatu. Uue korra järgi muutub sundtäitmisel olev võlg aegunuks VIIE AASTA möödudes alates täitementluse alustamise aastale järgneva aasta 1.jaanuarist. Riigikohtu otsus mõjutab tagasiulatuvalt kõiki kehtivaid maksunõudeid, mis on Maksuameti poolt kohtutäiturile edastatud enne 2013.aasta 1.jaanuari. Selliseid maksunõudeid on kokku ligi 2500, kus üle 10%

Loe edasi »
Andmekaitsespetsialisti määramine

Andmekaitsespetsialisti määramine

Andmekaitsespetsialisti määramine Kui teie asutusel või ettevõttel on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt vaja määrata andmekaitsespetsialist, teavitage spetsialisti määramisest Andmekaitse Inspektsiooni ettevõtjaportaali kaudu. Portaali kaudu teatades saab info nähtavaks avalikkusele ning seega olete täitnud ka avalikkuse teavitamise kohustuse. Kohustus andmekaitsespetsialisti määramisest inspektsiooni teavitada hakkab kehtima 25. maist 2018. Andmekaitsespetsialisti määramisest saab ettevõtjaportaali kaudu teavitada esindusõiguslik isik. Riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kellel

Loe edasi »

Liitu uudiskirjaga

saad kasulikke artikleid ja häid pakkumisi.

Uudiskiri ilmub 1-2 korda kuus.